fbpx

Razpis za najem poslovnega prostora

Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS 11/18) ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l....

Prodaja čebelarske opreme

Občina Radovljica je dne, 30.1.2020, objavila Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin – čebelarske opreme v lasti Občine Radovljica za naslednjo čebelarsko opremo: 1. HOMOGENIZATOR Z GRETJEM IN MEŠALOM TER PODSTAVKOM kapacitete 600 kg 2. POL – AVTOMATSKA ETIKETIRKA...

Tečaji za čebelarje začetnike v letu 2020

Informacijo o tečajih za čebelarje začetnike v letu 2020 bomo objavili na spletni strani ČZS v začetku februarja. Trenutno žal še ni možno podati podrobnejših informacij glede lokacij in števila tečajev. ČZS...

Pohvale obiskovalcev

«Obisk centra nas je navdušil. Predstavitev je bila zanimiva, saj so jo spremljale pestre dejavnosti: poučna PPT-predstavitev, ogled čebelnjaka in neposreden stik s čebelami, izdelava svečke ter degustacija okusnih izdelkov iz medu. Všeč nam je bilo tudi, da smo izdelke, ki smo jih okusili ali o njih poslušali, lahko kupili v trgovinici«

Branka

»Zelo zanimiva predstavitev. Pohvale organizatorjem«

 

Janez

»Sem v risanju zelo uživala. Lepo se vam zahvaljujem za vaš trud in vse nasvete, material in skrb!«

 

Tatjana

»It was a wonderful experience that I’ll never forget. The honey is delicious! Thank you for your gracious hospitality.«

Mandy

»We had a wonderful time at the bee centre and learned so much! We lowed traying honey«

 

Oliver UK