Čebelarske organizacije v centru

Javna svetovalna služba v čebelarstvu

V čebelarskem centru deluje izpostava javne svetovalne službe v čebelarstvu dvakrat tedensko:

Ponedeljek 10:00 – 14:00
Petek 8:00 – 10:00

V času uradnih ur, poteka osebno svetovanje čebelarjem:

  • na področju tehnologije, ekonomike in zagotavljanja varne hrane;
  • pri izdelavi razvojnih načrtov za čebelarstva;
  • pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike v čebelarstvu;
  • pri organizaciji ter delovanju organizacij pridelovalcev;
  • na področju zakonodaje in izvajanja predpisov v zvezi s čebelarjenjem in druge svetovalne naloge v čebelarstvu.

Kontakt:

Tina Žerovnik – svetovalka specialistka za ekonomiko
Telefon: +386 40 436 513
E-mail: tina.zerovnik@czs.si

Več o Javni svetovalni službi si lahko preberete tukaj.

Čebelarska zveza Gorenjske

Čebelarska zveza Gorenjske je prostovoljna, samostojna in nepridobitna strokovna organizacija, ki so jo ustanovila čebelarska društva iz območja Gorenjske, zaradi uresničevanja skupnih interesov v čebelarstvu.

Namen in cilj zveze je povezovanje čebelarskih društev na območju gorenjske v organizacijo, z namenom, da izobražuje čebelarje, sodeluje pri vzgoji in usposabljanju mladih čebelarjev in krožkarjev, ter sodeluje z državnimi organi in organizacijami pri načrtovanju kratkoročne in dolgoročne kmetijske politike s področja čebelarstva.

Poleg tega skrbi za promocijo čebelarstva, si prizadeva ohranjati zgodovino čebelarstva, ter s tem skrbi za ohranjanje kranjske sivke.

Predsednik zveze: Anže Perčič
Podpredsednik zveze: Lovro Legat
Tajnik zveze: Špela Kalan Razinger
Blagajnik zveze: Tanja Magdič

Organi čebelarskega društva Radovljica

Kontakt:

Predsednik društva: Tomaž Gregorc
Telefon: +386 41 521 724

Tajnica društva: dr. Petra Bole
Telefon: +00386 31 540 480
E-mail: cebelarsko.drustvo.radovljica@gmail.com

Upravni odbor:
Bole  Petra,  Radovljica,
Brejc Primož,  Vrbnje
Cvetko  Blaž,  Kamna Gorica,
Gregorc  Tomaž, Radovljica, predsednik
Kržišnik Mojca,  Lancovo
Mandeljc  Gregor,  Zapuže,
Pesjak  Gregor,  Mošnje,
Rabič  Janez,  Radovljica,
Rozman  Drago, Radovljica,
Stušek Janko,  Lesce

 

Dostopnost