fbpx

Organi društva

Kontakt: Čebelarsko društvo Radovljica, Rožna dolina 50/a, 4248 Lesce

Predsednik ČD Radovljica – Janko Sebastjan Stušek gsm.: 041 762 651

Tajnik ČD Radovljica – Jožef Korošec gsm.: 031 616 187;

e-naslov: cdradovljica@gmail.com

 

Člani in članica upravnega odbora Čebelarskega društva Radovljica, odbori, komisije, praporščak in poverjeniki:

Stušek Janko Sebastjan – predsednik

Rozman Drago – podpredsednik

Korošec Jožef – tajnik

Ažman Jelka – blagajničarka

Cvetko Blaž – gospodar

Finžgar Drago – predsednik komisije za izobraževanje in organizator strokovnih ekskurzij

Marolt Sandi – kulinarika

Rozman Miha – vodja poverjenikov

Mandelc Grega – pripravnik za poverjenika za pasišča na Jelovici

Pesjak Grega – odgovoren za Čebelarske igre

Rabič Janez  – odgovoren pri organizaciji Festivala medu

 

Nadzorni odbor:

Klemec Igor – predsednik

Tržan Edi – član

Šolar Franc – član

Nadomestni člani NO: Luznar Janez,  Debeljak Zdenko, Pogačnik Alojz  – Sr Dobrava

 

Častno razsodišče:

Prezelj Zvone – predsednik

Pančur Drago – član

Marolt Stanko – član

Nadomestni člani ČR: Potočnik Ivo, Vamberger Ani, Bevc Zoran

 

Volilna komisija:

Golmajer Severin – predsednik

Zima Jože – član

Bogataj Vinko – član

Schumet Tanja – zapisnikarica volilne komisije

 

Praporščak ČD Radovljica: Kocijančič Janez

 

Poverjeniki:

Ažman Jelka – 8 članov-ic v skupini (Lancovo)

Bertoncelj Franc – 5 članov-ic v skupini (Kamna gorica)

Bogataj Vinko – 11 članov-ic v skupini ( Lesce)

Bohinc Stanko – 9 članov-ic v skupini (Radovljica)

Luznar Janez – 11 članov-ic v skupini (Begunje)

Papler Marko – 9 članov-ic v skupini(Vrbnje)

Marolt Sandi, Luznar Vili – 8 članov-ic v skupini ( Radovljica, Kropa)

Pesjak Štefan – 17 članov-ic v skupini (Radovljica)

Rozman Miha – 11 članov-ic v skupini (Češnjica , Rovte)

Šolar Franc – 12 članov-ic v skupini (Podnart)

Trošt Nande – 7 članov-ic v skupini (Radovljica)