fbpx

Predstavitev

ČEBELARSKI RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER GORENJSKE

Sodobno opremljen in zasnovan Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske (ČRICG) združuje izobraževanje, razvoj, predstavitev in promocijo čebelarstva. Ohranja bogato slovensko čebelarsko dediščino, hkrati pa sledi sodobnim standardom tehnologije čebelarjenja. Naloga centra je med drugim skrb za ohranitev avtohtone čebele kranjske sivke, ozaveščanje o njenem pomenu in povezanosti s čistim okoljem ter varovanjem narave in ohranjanjem raznovrstnosti življenja v njej.

Objekt, v skupni površini 694 m2, je zasnovan v treh etažah:

  • Kletna etaža je namenjena pretežno prostorom za tehnološko – razvojni del centra (polnilnica medu in satnišnica). V kleti so locirani servisni prostori in sanitarije. Za potrebe tehnološkega dela centra je urejeno tudi tovorno dvigalo.
  • Pritličje je namenjeno razstavnemu prostoru, upravnemu delu in promocijsko informacijsko prodajnemu prostoru ter priročnem skladišču.
  • V nadstropju, ki je namenjeno izobraževalni dejavnosti, je locirana velika predavalnica, degustacijski prostor in sanitarije.

Investitor operacije je Občina Radovljica, pri čemer je skupna vrednost operacije znašala 1,2 mio EUR, od tega bo 1.005.474,00 € prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Gradnja objekta se je pričela v juliju 2010, otvoritev objekta pa je bila 14.6.2012.

Z zaključkom operacije so pridobljene uporabne površine – infrastrukturni pogoji – za vzpostavitev osrednjega regijskega razvojnega centra, kjer bomo na enem mestu omogočili pogoje za razvoj raznovrstnih razvojno raziskovalnih, pospeševalnih, izobraževalnih in animacijskih dejavnosti s področja čebelarstva in biotske pestrosti.