fbpx

Javna svetovalna služba

Javna svetovalna služba v čebelarstvu (v nadaljevanju JSSČ), ki je organizirana pri Čebelarski zvezi Slovenije, deluje v skladu s Programom javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje 2010 –2014. Naloge JSSČ so financirane iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Poglavitne naloge JSSČ oziroma programa svetovanja v čebelarstvu so:

  • osebno svetovanje čebelarjem,
  • usposabljanje čebelarjev na različnih področjih čebelarstva,
  • organizacija in izvajanje čebelarskih krožkov v osnovnih šolah,
  • priprava strokovnega in promocijskega gradiva za čebelarje in porabnike.

Poleg navedenih nalog je naloga JSSČ ohraniti našo kranjsko čebelo, informirati in ozaveščati splošno javnost ter porabnike o pomenu in vlogi čebelarstva in čebel pri opraševanju ter pomagati slovenskemu čebelarstvu, da bo postalo konkurenčno.

Osebno svetovanje čebelarjem

Vsem čebelarjem svetujejo:

  • na področju tehnologije, ekonomike in zagotavljanja varne hrane;
  • pri izdelavi razvojnih načrtov za čebelarstva;
  • pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike v čebelarstvu;
  • pri organizaciji ter delovanju organizacij pridelovalcev;
  • na področju zakonodaje in izvajanja predpisov v zvezi s čebelarjenjem in druge svetovalne naloge v čebelarstvu.

Več o Javni svetovalni službi si lahko preberete na: http://www.czs.si/css_predstavitev.php

Kontakt:

Tanja Magdič – svetovalka specialistka za ekonomiko
Tel: 01/729 61 10, 040/436 513
E-pošta: tanja.magdic@czs.si

Uradne ure svetovalke v našem centru:
Ponedeljek: od 10.00 do 14.00 ure
Petek: od 8.00 do 10.00 ure