Čebelarske igre 2022- ČRIC Lesce

31. 5. 2022 | Uncategorized

V okviru praznovanja 10-letnice Čebelarskega centra Gorenjske, bo Čebelarska zveza Gorenjske organizirala

Čebelarske igre 2022- ČRIC Lesce   

Ekipo sestavlja 5 članov, od tega je vsaj ena ženska.

  1. RISANJE PANJSKIH KONČNIC

OPIS IGRE

Panjska končnica je ime, ki se uporablja za poslikano deščico, ki zapira čebelji panj kranjič. Tovrstna ljudska umetnost, značilna za Slovenije je nastala na Gorenjskem in slovenskem Koroškem, od tam pa se je razširila na ozemlje celotne Slovenije. Danes imajo panjske končnice le še simboličen pomen, reprodukcije najbolj znanih motivov pa so priljubljeno darilo in turistični spominek na slovenijo. Panjske končnice predstavljajo pravo etnografsko zakladnico Slovenije.

POTEK IGRE

Tekmuje en tekmovalec ali tekmovalka. Motiv na panjski končnici mora biti povezan s temo, ki bo določena na samem tekmovanju.

TOČKOVANJE

Strokovna komisija razvrsti končnice od prve do zadnje.

Čas tekmovanja od pričetka tekmovanja do konca (cca 2h).

  1. PRENAŠANJE NAKLADNIH PANJEV

OPIS IGRE

Od vseh vrst nakladnih panjev je daleč najbolj razširjen Langstroth-Rootov  ali LR panj. To je standardni panj v Združenih državah Amerike, ki ga uporablja 95% čebelarjev. iz Amerike se je razširil po vsem svetu in prevladuje povsod, razen v državah, kamor se je razširil kulturni vpliv Nemčije. V zadnjih letih LR panj prodira tudi na Slovensko ozemlje. Čebelar prenaša nakladne panje kjer medijo rastline.

POTEK IGRE

Tekmujejo 3 tekmovalci posamezne ekipe, ki med dvema točkama prenašajo prazne zaboje od piva (gajbe). Prvi tekmovalec prenese en zaboj, drugi dva zaboja tretji tri zaboje, prvi štiri zaboje in tako naprej. Zaradi težavnosti igre, predlagamo da tu ni ženske predstavnice.

TOČKOVANJE

Meri se čas zadnjega uspešno prenesenega zaboja in število prenesenih zabojev.

Čas za izvedbo igre: 5 minut

  1. NABIRANJE MEDU

OPIS IGRE

Čebele na različnih rastlinah nabirajo med. Dandanes je čebelam zaradi klimatskih in okoljskih sprememb nabiranje medu vsak dan težje. Vendar se čebele skušajo prilagoditi in v svoje kanglice nabrati čim več sladkega medu.

POTEK IGRE:

Tekmujeta dva tekmovalca. En tekmovalec, ki ima zavezane oči pobira kanglice, drugi ga usmerja do kanglic z nektarjem, katere preko raznih ovir dostavlja v svoj panj. Tekmovalci morajo biti obuti v teniske.

TOČKOVANJE:

Meri se čas in število pobranih kanglic, če je čas presežen s šteje število pobranih kanglic.

Skupni dovoljeni čas: 4 minute

 

  1. JESENSKO KRMLJENJE

OPIS IGRE

Eno izmed čebelarjevih jesenskih opravil je tudi zimsko krmljenje. Čebelar v pitalnike nalija sladkorno raztopino katero čebele shranijo v satje. Ker se čebele pripravljajo na zimo mora čebelar to opravilo opraviti čim hitreje da ne povzroča nepotrebnega stresa.

POTEK IGRE

Tekmujejo vsi člani ekipe. Dva tekmovalca preko ročnega gasilnega aparata (vedrovke) dajeta čebeli vodo, dokler ga ta ne opozori, da ima vode dovolj.

TOČKOVANJE

Meri se čas od začetka igre pa do trenutka, ko čebela opozori, da ima vode dovolj.

  1. ŽIČENJE OKVIRČKOV

OPIS IGRE

Čebelar mora preko zime za svoje nemoteno delo v času čebelarske sezone pripraviti marsikaj. Eno najbolj nujnih opravil je izdelava okvirčkov in žičenje teh. Vsak čebelar naj bi letno na čebeljo družino zamenjal vsaj 5 okvirčkov, saj je mlado satje predpogoj za zdrave in močne čebelje družine in predvsem tudi kakovostne čebelje izdelke.

POTEK IGRE

Tekmujejo vsi člani ekipe. Ekipa dobi 4 deščice, žebljičke, kladivo in žico. Ekipa mora zbiti okvirček in ga zažičiti.

TOČKOVANJE

Meri se čas, za vsako slabo izvedbo (slabo zabiti žebljički, nenapeta žica), se doda 10 s.

  1. PRENAŠANJE VODE

OPIS IGRE

Čebelarju, na kraju kjer ima postavljen čebelnjak, primanjkuje vode. Zato mora vodo dostaviti v čebelnjak. Ker hodi v hrib, se mu zdi razdalja z vsakim prenesenim vedrom, daljša. Obenem pa mora še paziti, da vode ne polije.

POTEK IGRE

Tekmujeta dva člana ekipe ( vsaj ena od njiju mora biti ženska), ki si podajata balon napolnjen z vodo. Za vsak uspešen met in sprejem se razmakneta za en meter.

TOČKOVANJE

Meri se čas in razdalja zadnjega ujetega balona med tekmovalcema.

 

Spoštovani čebelarji, predstavniki lokalnih skupnosti in drugi zainteresirani za udeležbo na igrah, vabimo vas da prijavite ekipo in sodelujete na ČEBELARSKIH IGRAH . Čebelarske igre so bile na gorenjskem že leta del druženja slovenskih čebelarjev in vseh ljubiteljev čebel. Poleg tekmovalnega in navijaškega duha, na igrah prevladujeta tudi prijateljstvo, druženje in ljubezen do naših pridnih čebelic.

Vašo prijavo pričakujemo do ponedeljka, 06.06. 2022 na naslov Čebelarska zveza Gorenjske, Rožna dolina 50 A, Lesce ali na mail: tajnistvo.czg@gmail.com.

Čimprejšnje prijave nam bodo v pomoč pri lažji organizaciji iger.  Za več informacij, lahko pokličete na telefon 041/523-781 Anže Perčič ali na telefon 031/628-499 Špela Razinger Kalan.

Dostopnost