Čebelarsko društvo Radovljica razpisuje kandidacijski postopek za člane organov društva

26. 10. 2020 | ČD Obvestila, Novice

ČEBELARSKO DRUŠTVO RADOVLJICA 

Rožna dolina 50a, pp 23, 4248 Lesce

____________________________________________________________________________________________

 

Lesce, 23.10.2020

 

 

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ČLANE ORGANOV  ČEBELARSKEGA DRUŠTVA RADOVLJICA ZA MANDATNO OBDOBJE 2021 – 2024

 

Upravni odbor je na seji, 8. septembra 2020 sprejel sklep o razpisu kandidacijskega postopka za evidentiranje kandidatov za člane organov društva v mandatnem obdobju 2021 – 2024 in sicer z rokom do 31.10.2020. Na seji  20. Oktobra 2020  je upravni odbor rok razpisa za kandidacijski postopek podaljšal do sobote, 28. 11. 2020.

Tako na podlagi sklepa 160/9.20 upravni odbor društva

 

r  a  z  p  i  s  u  j  e

javni kandidacijski postopek med člani društva

 

 

za kandidiranje na funkcije v organe društva in za predsednika društva. Javni kandidacijski postopek velja od  20. 10.  2020 do 28. 11.2020. V tem času se člani društva lahko prijavijo ali so s soglasjem/pristankom prijavljeni pri predsednici kandidacijske komisije Špeli kalan Razinger v Čebelarskem razvojno-izobraževalnem centru Gorenjske v Lescah  ali  katerem koli članu upravnega odbora, ki bodo prijavo kandidature posredovali predsednici kandidacijske komisije.  Vsak član društva se lahko prijavi kot kandidat tudi neposredno predsedniku društva na telefon 041 762 651 ali e-naslov: janko.stusek@gmail.com in bo prav tako prijave posredoval predsednici kandidacijske komisije. Upravni odbor bo imenoval skupno kandidacijsko in volilno komisijo, ki bo zbrala vse kandidacijske prijave ter pripravila končni predlog liste kandidatov za volitve.

Predloge kandidatur za člane organov društva in predsednika društva lahko predlagajo članice in člani društva, ki so lahko voljeni, skupine članov, članice in člani organov društva ter sedanji organi društva.

Volitve predsednika društva, 11-članski upravni odbor, 3 člane in 3 namestnike članov nadzornega odbora in tri člane ter tri namestnike članov častnega razsodišča bodo  na občnem zboru članov društva predvidoma – če epidemija virusa Corona-19 ne bo preprečevala – ob koncu januarja 2021.

Članice in člane društva prosim za sodelovanje in vključevanje.

Naj medi!

 

 

Janko S. Stušek l.r.

Predsednik ČDR

Dostopnost