Obvladovanje varoze čebel v praksi

8. 6. 2023 | Uncategorized

PRAKTIČNA DELAVNICA, 

torek, 13.6.2023 ob 17:00, 

čebelnjak pri Čebelarskem centru v Lescah

Delavnica s področja zdravstvenega varstva čebel bo izvedena v sklopu Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta  skupne kmetijske politike 2023-2027.

NOVOST je, da so do izobraževanj upravičeni le udeleženci, ki so že vpisani v register čebelnjakov. Čebelarji boste za izpolnitev evidenčnih listov na izobraževanju potrebovali G-MID številko, zato jo prosimo imejte s seboj.

Vsem do izobraževanj upravičenim čebelarjem, pripada brezplačno potrdilo o udeležbi.

Na praktičnih izobraževanjih s področja zdravstvenega varstva čebel je obvezna zaščitna oprema.

Prijava na izobraževanje in informacije:

mag. Mira Jenko Rogelj, T.: 041 645 769

Anže Perčič, 041 523 781

Dostopnost