Razpis za najem poslovnega prostora

12. 2. 2020 | Novice

Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS 11/18) ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) objavlja

Javno zbiranje ponudb

za oddajo nepremičnine – delno opremljenega poslovnega prostora za izvajanje masažne, kozmetične ali podobne dejavnosti v skupni neto uporabni površini 27,25 m2 v kleti poslovne stavbe Čebelarski center Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce.

Poslovni prostor, ki je predmet najema ima ID znak 2155-1632-1 in obsega dva ločena prostora:

  • prvi vhodni prostor v izmeri 17,64 m2
  • drugi prostor v izmeri 9,61 m2.

Celotno besedilo razpisa: razpis salon

Dostopnost