Sodelovali smo pri okrogli mizi

23. 5. 2024 | Uncategorized

🌍🐝 Svetovni dan čebel (20. maj), vloga žensk in ranljivih skupin pri razvoju podeželja 🐝🌍
🤝V sredo, 15. 5. 2024, smo skupaj z BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske/The Beekeeping centre in Čebelarska Zveza Gorenjske obeležili svetovni dan čebel s posebno okroglo mizo.
🤓Osredotočili smo se na ključne teme, kot so ekonomsko in družbeno opolnomočenje žensk, socialna aktivacija ranljivih skupin na podeželju, načini prenosa znanja in primeri dobrih praks oz. projektov, ki se s tem ukvarjajo. Posebni poudarek smo posvetili priložnostim, ki nam jih ponuja ekološka čebelarska dejavnost. 👩‍🌾🍯
🗣️ Dogodek je bil priložnost za izmenjavo mnenj, postavljanje vprašanj in iskanje skupnih rešitev za izzive, s katerimi se soočamo na podeželju.
💬 Glavno sporočilo okrogle mize v okviru svetovnega dneva čebel je: ”Skupaj moramo načrtno narediti še več za zaščito čebel, spodbujati biodiverziteto in trajnostne kmetijske prakse. Poskrbimo pa, da imajo pri tem pomembno vlogo tako ženske kot na splošno tudi ranljivejše skupine.”
Avtorji fografij: Anja Horvat, dr. Drago Papler.

Dostopnost