Začetek tečaja za čebelarje začetnike

14. 2. 2018 | Pretekli dogodki


Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica
tel.: 01 / 729 61 10, faks 01 729 61 32

Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2017–2019
Ukrep Tehnična pomoč čebelarjem – Usposabljanje na področju čebelarjenja

TEČAJ ZA ČEBELARJE ZAČETNIKE

Kdo: Čebelarska zveza Slovenije in Čebelarska zveza Gorenjske

Kraj: Čebelarski razvojno-izobraževalni center Gorenjske (ČRICG), Rožna dolina 50a, 4248 Lesce

Izvajalci:
Franc ŠIVIC, Janez MARKIČ, čebelarski mojster, terenski svetovalec JSSČ, Helena MARINČ, preskuševalka medu, Milan MEGLIČ, Jožef KOROŠEC

Kontakt za informacije:
Zlatica KOVAČEVIČ 01/729 61 24, zlatica.kovacevic@czs.si
Marko BORKO 051/637 204, marko.borko@czs.si
Špela KALAN RAZINGER 031/628 499, cebelarski.center@gmail.com

V kolikor se tečaja za čebelarje začetnike po predvidenem urniku ne boste udeležili, nam to prosim sporočite, da prosto mesto ponudimo drugim interesentom iz čakalne liste. Hvala!

Izobraževanje začetnikov obsega najmanj 28 ur teoretičnega izobraževanja in najmanj 10 ur praktičnega izobraževanja. Organizatorji si pridržujemo pravico do morebitne spremembe urnika.

Praktični del tečaja se izvede v čebelnjaku in se opravi v dveh delih (I. del (maj) ter II. del (junij)). Udeleženci se boste na tečaju predhodno razporedili v tri manjše skupine po 17 tečajnikov. Praktični del tečaja predvideva delo z živimi čebelami. Ker čebele lahko pičijo, na tečaj s seboj prinesite čebelarsko zaščitno opremo (pokrivalo, kombinezon, rokavice ipd.) in tako poskrbite za lastno varnost. Organizator in izvajalci tečaja ne odgovarjajo v primeru čebeljega pika.

Na koncu tečaja se bo izvedlo pisno preverjanje znanja!

Poleg rednega programa tečaja za začetnike za udeležence tečaja posebej organiziramo tri dodatna predavanja. 1. Usposabljanje iz Smernic dobrih higienskih navad v čebelarstvu. Za uspešno opravljeno usposabljanje iz HACCP čebelarji prejmejo potrdilo. 2. Izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga pripravi in izvede Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani (VF NVI). Za opravljeno izobraževanje čebelarji prejmejo potrdilo VF NVI. 3. Predstavitev dela terenskih svetovalcev v čebelarstvu.

Pogoji potrebni za opravljen tečaj:

Za uspešno končanje Tečaja za čebelarje začetnike veljajo sledeči pogoji: uspešno opravljeno preverjanje znanja ter udeležba na najmanj 35 urah tečaja za čebelarje začetnike med katerimi je obvezna udeležba na praktičnem delu (10 ur). V kolikor tečajnik tega usposabljanja še ni opravil prej je obvezna tudi udeležba na Smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP (4 ure). Manjkajoče vsebine praktičnega usposabljanja je možno nadoknaditi z manjkajočimi urami usposabljanja, ki jih kandidat ni opravil pri predavatelju, ki je vodil tečaj. Morebitne stroške in organizacijo nosi kandidat sam. Predavatelj v tem primeru izda potrdilo, da je kandidat opravil usposabljanje v celoti.

Program:

Vsebine teorija Št. ur Izvajalec
Pomen in zgodovina čebelarstva 1 Franc Šivic
Biologija čebelje družine 8 Milan Meglič
Čebelje bivališče in oprema čebelarja 2 Janez Markič
Življenje čebelje družine preko leta 6 Milan Meglič
Čebelja paša in čebelji pridelki 4 Franc Šivic
Delo v čebelnjaku 7 Janez Markič
Vsebine praksa Št. ur Izvajalec
1. del: Spomladanska opravila

Čebelje bivališče, oprema čebelarja in pristop k čebelam

Biologija čebelje družine

Življenje čebelje družine preko leta

Osnovna čebelarska opravila

5 Jožef Korošec
2. del: Pridelava medu

Prepoznavanje in označevanje medu

Pobiranje satja iz panja, prikaz točenja medu, polnjenje

 

5

(3+2)

 

Helena Marinč

Jožef Korošec

SKUPAJ: 38 ur

 

Brdo pri Lukovici, 15. februar 2018

Marko Borko, vodja izobraževanja in usposabljanja ČZS

 

 

 

Dostopnost